Skip to product information
1 of 1

perllan y fro

Hamper Bach | Small Hamper

Hamper Bach | Small Hamper

Regular price £10.00 GBP
Regular price Sale price £10.00 GBP
Sale Sold out
Tax included.

Dathlwch Sul y Mamau gyda Hamper Sul y Mamau Bach hyfryd Antur Waunfawr, y cyfuniad perffaith o gynnyrch lleol.

Mae'r hamper hwn sydd wedi'i wneud yn feddylgar yn cynnwys dwy botel o seidr wedi'i grefftio â llaw gan Antur Waunfawr, sy'n arddangos blasau cyfoethog ein perllan ein hunain. I gyd-fynd â’r seidr mae jar o’n jam cartref wedi’i baratoi gyda chariad gan griw caffi Blas y Waun.

Mae’r hamper bach ond twymgalon hon yn deyrnged i’r eiliadau arbennig a rannwyd gyda mamau, gan gynnig blas o’r grefft leol.


Celebrate Mother's Day with Antur Waunfawr's lovely Small Mother's Day Hamper, the perfect combination of local produce. 

 This thoughtfully made hamper contains two bottles of handcrafted cider from Antur Waunfawr, showcasing the rich flavours of our own orchard. To accompany the cider there is a jar of our homemade jam prepared with love by the Blas y Waun Cafe crew. 

 This small but heartfelt hamper is a tribute to the special moments shared with mothers, offering a taste of the local craft. 

View full details