Skip to product information
1 of 1

perllen y fro

Seidr cymharol sych / medium dry cider

Seidr cymharol sych / medium dry cider

Regular price £3.80 GBP
Regular price Sale price £3.80 GBP
Sale Sold out
Tax included.

Product Description

500 ml

6% alc

Mae'r seidr cymharol sych hwn wedi'i saernïo'n ofalus ac wedi heneiddio ers dros 7 mis. Mae oedran y seidr yn caniatáu iddo ddatblygu blas cyfoethog a chymhleth, yn debyg iawn i'r gwinoedd gorau. Nid oes dim yn curo blas seidr cymharol sych adfywiol ar ddiwrnod cynnes o haf.


Mae gan seidr Cymreig oes silff hirach a chynnwys alcohol uwch na seidr eraill. Mae hyn yn golygu y gallwch chi fwynhau'r un blas ac ansawdd ag y byddech chi gyda photel o win.

This medium dry cider is carefully crafted and aged for over 7 months. The age of the cider allows it to develop a rich and complex taste, much like the finest wines. Nothing beats the taste of a refreshing medium dry cider on a warm summer day.

Welsh cider has a longer shelf life and a higher alcohol content than other ciders. This means that you can enjoy the same taste and quality as you would with a bottle of wine . 

View full details