Skip to product information
1 of 1

perllan y fro

Hamper Nadolig | Christmas Hamper

Hamper Nadolig | Christmas Hamper

Regular price £30.00 GBP
Regular price Sale price £30.00 GBP
Sale Sold out
Tax included.

Mae Hamper Nadolig Antur Waunfawr yn rhannu llawenydd o Nadolig Cymreig. Mwynhewch y Bara Brith traddodiadol, siytni nionod wedi'i garameleiddio, a jam cartref, wedi'u crofftio’n ofalus gan gaffi Antur Waunfawr- Blas y Waun. Mae'r ychwanegiad o winwns wedi'u piclo tangy yn paru'n berffaith gyda'r ddwy botel o seidr a gynhyrchir ar ein safle Bryn Pistyll yn Waunfawr. Profwch flas traddodiad a hwyl yr ŵyl mewn un pecyn hyfryd.

The Antur Waunfawr Christmas Hamper shares the joy of a Welsh Christmas. Enjoy the traditional Bara Brith, Caramelised Onion Chutney and homemade Jam, carefully crafted by the Antur Waunfawr cafe - Blas y Waun. The addition of tangy Pickled Onions pair perfectly with the two bottles of cider produced at our Bryn Pistyll site in Waunfawr. Experience the taste of tradition and festive fun in one lovely package.

View full details