Skip to product information
1 of 1

perllan y fro

Seidr Mefus | Strawberry Cider

Seidr Mefus | Strawberry Cider

Regular price £3.80 GBP
Regular price Sale price £3.80 GBP
Sale Sold out
Tax included.

500ml

6% alc

Yn cyflwyno ein seidr mwyaf diweddaraf, Mefus. Wedi ei greu o fefus ffres sydd wedi'u dyfu yn ein gerddi yn Bryn Pistyll, Waunfawr, mae'r seidr yma yn siŵr o dorri syched ar ddiwrnod braf yn yr haf. 

Introducing our latest cider, Strawberry. Created from fresh strawberries grown in our gardens in Bryn Pistyll, Waunfawr, this cider is sure to quench your thirst on a fine summer's day.

 

View full details