Skip to product information
1 of 2

perllan y fro

Hamper Crefft Sul y Mamau | Mother's Day Craft Hamper

Hamper Crefft Sul y Mamau | Mother's Day Craft Hamper

Regular price £16.00 GBP
Regular price Sale price £16.00 GBP
Sale Sold out
Tax included.

Dathlwch Sul y Mamau gyda Hamper Sul y Mamau Mawr hyfryd Antur Waunfawr, y anrheg lleol perffaith.

Mae'r hamper hwn sydd wedi'i wneud yn feddylgar yn cynnwys potel o seidr wedi'i grefftio â llaw gan Antur Waunfawr, sy'n arddangos blasau cyfoethog ein perllan ein hunain. I gyd-fynd â’r seidr mae jar o’n jam cartref wedi’i baratoi gyda chariad gan griw caffi Blas y Waun.

Yn ychwanegol, mae'r hamper yn cynnwys ffrâm calon wedi'i gwneud â llaw gyda'r term annwyl "mam a Cariad". Mae Hamper Sul y Mamau Antur Waunfawr yn gyfuniad unigryw o flasau lleol, daioni cartref, a theimlad twymgalon – teyrnged berffaith i mam.

Celebrate Mother's Day with Antur Waunfawr's lovely Craft Mother's Day Hamper, the perfect combination of local produce. 

 This thoughtfully made hamper contains a bottle of handcrafted cider from Antur Waunfawr, showcasing the rich flavours of our own orchard. To accompany the cider there is a jar of our homemade jam prepared with love by the Blas y Waun Cafe crew. 

In addition, the hamper includes a heart frame made with hand with the beloved term "mother and Love". Antur Waunfawr's Mother's Day Hamper is a unique combination of local flavours, homemade goodness and a heartfelt feeling - a perfect tribute to mum.

View full details